МЕЖДУНАРОДЕН СТУДЕНТСКИ
ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ
"НОВА ВЪЛНА"

17-20 Април 2019

За нас

Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ на Нов български университет е основан през 1994г. В него се предлагат бакалавърски, магистърски и докторски програми във всички направления на визуалните изкуства – кино и телевизия, анимация, графичен дизайн, реклама и фотография. Средният брой студенти, които се обучават в департамента, е около 1500. Освен български студенти, тези програми са избрани от много млади хора от Балканите, Средния изток и Европа. В рамките на програмата Еразъм департаментът организира ежегоден обмен на преподаватели и студенти с няколко европейски университета. Специалностите свързани с кино са драматургия, режисура, монтаж, операторско майсторство, филмово и телевизионно продуцентство и филмов дизайн.

Завършилите своето кино образование в Нов български университет в момента са част от българската филмова общност и са носители на многобройни награди от български и международни фестивали.

Галерия

Нова вълна – филмов конкурс на НБУ за Балканите и Черноморски регион, 2019
Нематериално кулутрно наследство – съхранение, опазване и популяризиране

Нематериалното културно наследство става обект на особено внимание след приемането през 2003-та година на Конвенцията на ЮНЕСКО за неговото опазване. Целите на конвенцията са да съхранят и да запазят за бъдещите поколения знания и умения, свързани с традициите във всяко общество – празници, ритуали, занаяти, песни, танци, инструментална музика, културни практики и културни технологии (познание за природния свят и отношението на обществата с природата), културни пейзажи (превръщането на природната среда в обживяна от човека среда със запазени знаци за човешкото присъствие). Разделянето на материално и нематериално наследство е относително, тъй като двете са свързани помежду си. Например празникът включва ритуали, костюми, последователсност от действия, които са видими, имат материален израз, но част от тях „изчезват“ след изпълнението, други остават трайно във времето. Съхранението на нематериалното културно наследство – в музеи, експозиции, в архиви, в издания, в сайтове в интернет, като практики, опазването му – развитие на културни политики, включване във формално и неформално образование, поддържане като част от съвременни култури или по друг начин, както и неговото популяризиране, са в подкрепа на идеята за запазване на културното разнообразие като съкровищница на човечеството.


Категорията “Нематериално културно наследство“ е отворена за филми, които засягат проблемите на съхранението, опазването и популяризирането на нематериалното наследство. Има ли съвременният човек нужда от връзка с миналото и какво минало се съгражда днес, може ли нематериалното наследство да се споделя или да изгражда стени, как да общуваме с „образците“ на нематериалното наследство.

Програма / Programme 2019

17 April WEDNESDAY

17 Април СРЯДА

18:30

Opening ceremony

Церемония по откриването

18 April THURSDAY

18 Април ЧЕТВЪРТЪК

12:00

Конкурсна програма 1

ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ

Competition programme 1

DOCUMENTARY FILMS

 

HENNA: Turkey/Турция: 15’00”

Tooth for a Tooth, Word for a Word: Turkey/Турция: 28’34”

“THE BIG WHITE HOUSE”: Bosnia and Herzegovina/Босна и Херцеговина: 15’00”

Plastic: Ukraine/Украйна: 10’13”

Disenchanted Cinema: Slovenia/Словения: 20’00”

Verbally Correct: Albania/Албания: 09’53”

14:00

Конкурсна програма 2

ИГРАЛНИ ФИЛМИ

Competition programme 2

FICTION FILMS

 

C.O.D: Turkey/Турция: 4’00”

Restless Feet / Немирни крака: Greece/Гърция: 10’22”

Blacky and Faulty / Черни и Криви: Republic of North Macedonia/Република Северна Македония: 11’29”

Compromise / Компромис: Serbia/Сърбия: 20’00”

The Vine / Лозата: Serbia/Сърбия: 20’00”

To the other side / До другата страна: Slovenia/Словения: 15’30”

They have everything / Те имат всичко: Ukraine/Украйна: 20’00”

16:00

Конкурсна програма 3

АНИМАЦИОННИ и ДОКУМЕНТАЛНИ ФИЛМИ

Competition programme 3

ANIMATION and DOCUMENTARY FILMS

 

Landslide: Serbia/Сърбия: 08’30”

ROLLING MOUNTAINS: Bulgaria/България: 02’30”

The world of Sisi / Светът на Сиси: Bulgaria/България: 09’07”

Meeting at Half Past Five: Russian Federation/Русия: 03’39”

The LightHouse: Russian Federation/Русия: 10’15”

The blue hands: Russian Federation/Русия: 06’31”

Play people: Russian Federation/Русия: 08’05”

The Gift of Sands: Russian Federation/Русия: 07’35”

Snowsaurus: Russian Federation/Русия: 01’30”

Hope: Turkey/Турция: 01’42”

It’s Hard To Be A Potato: Turkey/Турция: 04’30”

Animare: Bulgaria/България: 01’00

ETHNO: Bulgaria/България: 02’03”

Catican: Slovenia/Словения: 02’19”

Out of Nowhere: Slovenia/Словения: 04’59”

Morning Routine: Slovenia/Словения: 03’00”

Pliashka: Ukraine/Украйна: 03’44”

A mouth full of earth: Croatia/Хърватия: 07’21”

Saturn in Leo: Croatia/Хърватия: 04’44”

Which came first?: Serbia/Сърбия: 06’24”

The hunting of the Snark: Russian Federation/Русия: 04’20”

18:00

Конкурсна програма 4

ИГРАЛНИ ФИЛМИ

Competition programme 4

FICTION FILMS

 

It’s Not Like That / Не е така: Russian Federation/Русия: 9’29”

Ангелът на Шартър / The Angel of Notre-dame: Bulgaria/България: 14’02”

Still Life: Greece/Гърция: 5’5”

An Attempt for a Happy Story / Опит за щастлива история: Republic of North Macedonia/Република Северна Македония: 17’00”

Praskozorje: Montenegro/Черна Гора: 13’50”

In memory of / В памет на : Serbia/Сърбия: 30’00”

Perfect family / Перфектно семейство: Ukraine/Украйна: 13’20”

19 April FRIDAY

19 Април ПЕТЪК

12:00

Конкурсна програма 5

ИГРАЛНИ и АНИМАЦИОННИ ФИЛМИ – ГОСТИ

Competition programme 5

FICTION and ANIMATION FILMS – GUESTS

 

Lost Son / Изгубеният син: Belgium/БЕЛГИЯ: 10’09”

What if / Какво ако: Germany/ГЕРМАНИЯ: 16’00”

Fireflies / Светулки: Belgium/БЕЛГИЯ: 19’43”

Cornelia / Корнелия: Czech Republic/Чехия: 17’35”

Oysters’ Digression: France/Франция: 15’00”

The Jade Recollection: France/Франция: 03’19”

The Incredible Wardrobegadget of Dr. Stein: Czech Republic/Чехия: 14’55”

The Spellbound: Czech Republic/Чехия: 07’25”

14:00

Конкурсна програма 6

ИГРАЛНИ ФИЛМИ

Competition programme 6

FICTION FILMS

 

 

LENA’S DAY: Russian Federation/Русия: 22’5”

HAND / Ръка: Russian Federation/Русия: 22’51”

FAITH – Vera / Вяра: Russian Federation/Русия: 15’00”

Primary nature / Първична природа:Bulgaria/България: 10’27”

Steppe Fox: Croatia/Хърватия: 23’00”

Neon hearts / Неонови сърца: Republic of North Macedonia/Република Северна Македония: 16’11”

16:00

Конкурсна програма 7

ИГРАЛНИ ФИЛМИ

Competition programme 7

FICTION FILMS

 

BAGRAM: Russian Federation/Русия: 13’32”

The Future Is Here / Бъдещето е тук: Russian Federation/Русия: 14’02”

Here and now / Тук и сега: Bulgaria/България: 18’20”

Kerata / Обувалка:Turkey/Турция:20’00”

Eliza / Елиза: Azerbaijan/Азербайджан: 25’00”

Forgiveness / Прошка: Bulgaria/България: 11’16”

Dream more, fantasize better / Мечтай повече, мечтай по-добре: Serbia/Сърбия: 1’51”

18:00

Конкурсна програма 8

ИГРАЛНИ ФИЛМИ

Competition programme 8

FICTION FILMS

 

EULOGY FOR DENIS K.: Russian Federation/Русия: 11’56”

I WANT TO SEE YOU IN MY DREAMS / Искам да те видя в сънищата си/strong>: Russian Federation/Русия: 19’17”

Bifurcation point / Бифуркационна точка: Russian Federation/Русия: 23’30”

Feys: Another World / Фейс: Друг свят:Turkey/Турция:19’45”

Roll me / Надиграй ме: Bulgaria/България: 10’22”

Pripravnici / Стажанти: Croatia/Хърватия: 19’49”

The Radio technician / Радиотехникът: Bulgaria/България: 13’00”

20 April SATURDAY

20 Април СЪБОТА

13:00

УЪРКШОП/WORKSHOP

18:30

ЗАКРИВАЩА ЦЕРЕМОНИЯ И НАГРАЖДАВАНЕ / CLOSING CEREMONY AND AWARDS

Уъркшоп

20.04.2019 (събота) 13:00 – Нов български университет – зала Аула корпус 1

Водещ: Саша Сречкович

Етнограф и куратор на етнографския музей в Белград. Проявява специален интерес в сферата на приложната антропология. Организира множество музейни събития (мениджър е на Международния фестивал за етноложки филми и др.), в рамките на десет години работи като PR . Притежава теоретични и практически познания в музейния и културен мениджмънт, както и в предприемачество за култура и изкуство. Участва в серия проекти и програми за съживяване на селските райони, чрез културни дейности, популяризиране на занаяти и развиване на културния туризъм в Сърбия. Автор на няколко етнографски документални филми. Той публикува серия от трудове на различни теми като: приложна антропология, музеен мениджмънт, визуална антропология и етнографски филми, занаяти, нематериално културно наследство. Има награди от няколко фонда: Гьоте институт-Германия, Artslink фондация, САЩ. Основател и президент на Сръбския национален комитет за нематериално културно наследство. Води обучения под шапката на ЮНЕСКО под формата на изграждащи капацитет дейности в сферата на нематериалното културно наследство. Член е на органа за оценка на списъци на нематериалното наследство. Взима участие в дейности, свързани със устойчивото развитие в рамките на НКН.

”Research contribution of students in ethnographic documentaries”

Жури

Станислав Дончев

Председател на уважаемото жури тази година е Станислав Дончев – продуцент, сценарист и режисьор. Има голям успех като продуцент на популярния игрален филми „Дъвка за балончета“ (2017). Режисьор е на екшън комедията „Корпус за бързо реагиране“ (2012), „Корпус за бързо реагиране 2“ (2014), на част от сезоните в телевизионния сериал „Къде е Маги“ и др. В периода 2003-2014 година е преподавател в НБУ.

Ирена Тодорова

Д-р Ирена Тодорова е изпълнителен директор на Регионален център – София, ЮНЕСКО, чиято мисия е да насърчава активното сътрудничество в областта на нематериалното културно наследство на всички нива. Образованието и практиката ѝ са в сферата на политическите науки.

Параскева Джукелова

Параскева Джукелова е известна българска актриса с много роли в театрални постановки, български и чуждестранни филми. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” в класа на Стефан Данаилов. Има отличие за Най-добра женска роля във филма „Джулай“ (2012) в наградите на Българската филмова академия, награда за Поддържаща женска роля в „Съдилището“ (2014) и много други признания.

Ники Илиев

Ники Илиев е актьор и режисьор, възпитаник на НБУ. Филмите му се радват на много зрители и награди от кино фестивали. Последният му пълнометражен филм ``Нокаут или Всичко, което тя написа`` излиза по кината през 2018 г. Ники Илиев е режисьор в някои от сезоните на редица телевизионни сериали – „Домашен арест“ (2013), „Скъпи наследници“ (2016/17) и др. От 2015 г. е преподавател по кинорежисура в Нов Български Университет.

Мартин Чичов

Мартин Чичов е български кинооператор. Завършва НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” в класа на Румен Георгиев (1994-1998). Работи в много родни и чуждестранни филмови продукции. Оператор е на редица рекламни и музикални видео клипове на артисти като D2, Ъпсурт, Белослава. Последният български филм, на който е оператор, е режисьорският дебют на Асен Блатечки „Бензин“ (2017).

Екип

Людмил Христов

Директор на фестивал

Анна Каперска

Мениджър на фестивал

Мартина Йорджева

Администратор на фестивал

Йоана Павлова

Администратор на фестивал и дизайн реклама

Александър Атанасов

Координатор фестивал и дизайн реклама

Анастасия Ласкевич

PR и Реклама

Предишни Издания

Спонсори

21, Montevideo Street

New Bulgarian University, building 1, room 404

1618 Sofia, Bulgaria

email: [email protected]